Osmrtnice in zahvale

Osmrtnice sprejemamo od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, za objavo naslednji dan do 15. ure Oddate jih lahko po telefonu 01 47 37 500, e-pošti osmrtnice@delo.si ali preko spletnega obrazca.

Drugi pogoji sodelovanja so objavljeni v splošnih pogojih sodelovanja, ki so sestavni del cenika.

Račun se izstavi na dan objave, rok plačila je 8 dni
Za vsebino osmrtnice odgovarja naročnik
Naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe), ki so letni plačniki imajo 30 % popusta pri objavi osmrtnice. Ostali naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe) imajo 20 % popusta pri objavi osmrtnice. Popust se lahko uveljavi, če je bil pokojnik naročnik ali pa je naročnik plačnik osmrtnice.

Verz ali slika se lahko objavi v osmrtnicah velikosti II/80 ali večje.
Verz, slika ali simbol se lahko objavijo samostojno oz. največ dva hkrati: verz in simbol, slika in simbol ali verz in slika.
Za zahvale priznamo 50 % popust, ob pogoju, da je bila pri nas objavljena osmrtnica.
Popust za zahvale priznamo, če je zahvala objavljena v roku dveh mesecev po objavi osmrtnice.
Pri objavah zahval si pridržujemo pravico do spremembe datuma objave.
Pridržujemo si pravico do slovničnih popravkov.
Davčnim zavezancem zaračunavamo po ceniku za pravne osebe.
Pravnim osebam, društvom, s.p. in drugim organizacijam zaračunavamo po ceniku za pravne osebe.
Pogodbeni popust za pravne osebe in s.p. se pri objavah osmrtnic in zahval ne upošteva.
Pridržujemo si pravico, da naročilo tudi zavrnemo.
Pridržujemo si pravico do spremembe cenika.
Cenik je veljaven od 1. avgusta 2020

Drugi pogoji sodelovanja so objavljeni v splošnih pogojih sodelovanja, ki so sestavni del cenika.