Splošni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

SPLOŠNO

Cene oglasnega prostora so zapisane pri posameznih edicijah.

Osnova za objavo je pisno naročilo, ki ga je mogoče preklicati:

za Delo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Nedelo in digitalne platforme najmanj dva delovna dneva pred predvideno objavo,

za priloge Ona, Deloindom, Polet, Vikend, Odprta kuhinja in revijo Suzy ter vse nestandardne oglasne formate in posebne projekte najmanj teden dni pred predvideno objavo,

za Onoplus in Svet kapitala najmanj deset delovnih dni pred predvideno objavo.

Za poznejši preklic zaračunavamo nadomestilo, in sicer 30 % od vrednosti predvidene objave. Časopisna družba Delo d.o.o. si pridržuje vse materialne in druge avtorske pravice. Nobenega dela ni dovoljeno reproducirati ali kopirati v kakršni koli obliki brez dovoljenja izvajalca. Naročnik je odgovoren za vsebino objave (skladnost s Slovenskim oglaševalskim kodeksom, nezavajajoče oglaševanje, spoštovanje pravic intelektualne lastnine).

Skladno s 15.a členom Zakona o varstvu potrošnikov morajo biti vsi oglasi podpisani z nazivom in naslovom oglaševalca, čigar izdelek ali storitev se oglašuje. Vsi oglasi, objavljeni v edicijah časopisne družbe Delo d.o.o., morajo biti objavljeni v slovenskem jeziku oziroma z ustreznim prevodom v slovenski jezik.

Rok plačila je osem (8) dni po objavi. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. Na cene v ceniku se obračuna DDV po predpisani stopnji (22 %).

Reklamacijski rok je osem (8) dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajočih se objavah se upošteva le, če naročnik na napako opozori v pisni obliki takoj po prvi objavi. Za oglase, pri katerih so bili materiali oddani po navedenih rokih oddaje, reklamacije ne upoštevamo, prav tako tudi ne za oglase, oddane na elektronskem mediju brez vzorčnega odtisa. Za napake pri objavah, ki so posledica slabe predloge ali telefonsko sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik.

Prav tako reklamacija želenega mesta objave ni upravičena, če ni zakupljena posebna pozicija oglasa, kar pa ne izključuje reklamacij zaradi kakovosti tiska ali vsebine oglasa. Zaradi potreb uredništva se lahko pozicija oglasa v edicijah spremeni. Naročnika o tem pred objavo obvestimo, da lahko datum objave spremeni oziroma da se strinja z dražjo pozicijo.

 

TEHNIČNI DEJAVNIKI ZA ODDAJO OGLASNEGA GRADIVA

V CELOTI OBLIKOVANI OGLASI

Sprejemamo oglase, ustvarjene z orodji okolja Adobe Creative Cloud oz. z ustreznim grafičnim programom, ki omogoča shranjevanje v zapisu pdf, primernem za tisk. Pri kreiranju datotek pdf lahko uporabite prednastavljene nastavitve Press Quality ali High Quality Print. Oglas naj bo v vektorski obliki (ne rastriran).

TEHNIČNE REFERENCE

Vse slike in barve v oglasu (besedilo, podlage, okvirji) morajo biti v modusu CMYK (procesne barve), pripravljene za časopisni tisk, v formatu tif (brez kompresije LZW) ali EPS (composite, ne DCS).

Preden slike postavite v oglas, jih je treba primerno obrezati in pripraviti v velikosti 1 : 1 za Delo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Nedelo, Sobotno prilogo in Svet kapitala v ločljivosti 200 dpi (34-linijski raster/cm), za Ono, Vikend, Deloindom, Polet, Odprto kuhinjo, Onoplus, Suzy pa 300 dpi (60-linijski raster/cm).

Tanke negativne črke, črte in drugi elementi v več barvah niso primerni za časopisni tisk. Črne oz. sive črke morajo biti definirane kot sivi odtenek, in ne sestavljene iz barv CMY.

Za pravilen prenos vseh elementov oglasa na našo platformo je potreben vzorčni odtis. Če nam dostavite pdf, mora biti to odtis dokumenta pdf, ne odtis iz programa, v katerem je bil narejen.

Če nam oglas pošljete po e-pošti ali spletnih servisih za pošiljanje datotek, priložite jpg za predogled – za nadzor prenosa vseh elementov oglasa.

Če želite, da se bo tisk kar najbolj približal želenim barvam, nam lahko dostavite poskusni odtis, ki ponazarja želeno tiskarsko tehniko (barvni obseg, povečanje rastrskih tonov).

Nastavitev za osvetlitev oglasov je črna (black) overprint (črna barva se sešteva s podlago).

Če želite zagotoviti enak odtenek sive barve, bodite zaradi barvnega upravljanja na ripu pazljivi v primerih, ko je rastrska slika s sivim ozadjem na vektorsko definirani sivi podlagi; če sivo barvo rastrske slike tvorijo tri ali vse štiri procesne barve, definirajte v vektorski podlagi v barvnem modelu CMYK enako recepturo.

DELNO OBLIKOVANI OGLASI

Slike lahko dostavite v računalniški obliki v zapisu tif ali jpg (ne Microsoft Word), pripravljene enako kot za izdelan oglas (v modusu CMYK in primerne ločljivosti). Logotipe dostavite v vektorski obliki v modusu CMYK (.pdf, .eps, .ai), skupaj s pisavami ali v krivuljah. Neoblikovana besedila sprejemamo v dokumentih Microsoft Word ali Excel za Windows.

Sprejemni e-poštni naslov: oglasi@delo.si.

Po e-pošti sprejemamo samo oglase do velikosti 10 MB. Oglase, ki zasedejo več kot 10 MB, nam lahko posredujete po wetransfer.com ali podobnih spletnih servisih za pošiljanje datotek.

 Po končanem prenosu nas o tem obvestite po e-pošti na naslov oglasi@delo.si ali po tel. 01/47-37-549.