Splošni pogoji

SPLOŠNO

Cene oglasnega prostora so zapisane pri posameznih edicijah.

Osnova za objavo je pisno naročilo, ki ga je mogoče preklicati:

• za Delo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Nedelo in digitalne platforme najmanj dva delovna dneva pred predvideno objavo,

• za priloge Ona, Deloindom, Polet, Vikend, Odprta kuhinja in revijo Suzy ter vse nestandardne oglasne formate in posebne projekte najmanj teden dni pred predvideno objavo.

• za Onoplus najmanj 14 delovnih dni pred predvideno objavo.

Za poznejši preklic zaračunavamo nadomestilo, in sicer 30 % od vrednosti predvidene objave.

Časopisna družba Delo d.o.o. si pridržuje vse materialne in druge avtorske pravice. Nobenega dela ni dovoljeno reproducirati ali kopirati v kakršni koli obliki brez dovoljenja izvajalca.

Naročnik je odgovoren za vsebino objave (skladnost s Slovenskim oglaševalskim kodeksom, nezavajajoče oglaševanje, spoštovanje pravic intelektualne lastnine).

Skladno s 15.a členom Zakona o varstvu potrošnikov morajo biti vsi oglasi podpisani z nazivom in naslovom oglaševalca, čigar izdelek ali storitev se oglašuje.

Vsi oglasi, objavljeni v edicijah časopisne družbe Delo d.o.o., morajo biti objavljeni v slovenskem jeziku ali z ustreznim prevodom v slovenski jezik.

Rok plačila je osem (8) dni po objavi. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti.

Na cene v ceniku se obračuna DDV po predpisani stopnji (22 %).

Reklamacijski rok je osem (8) dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajočih se objavah se upošteva le, če naročnik na napako opozori v pisni obliki takoj po prvi objavi. Za oglase, pri katerih so bili materiali oddani po navedenih rokih oddaje, reklamacije ne upoštevamo, prav tako tudi ne za oglase, oddane na elektronskem mediju brez vzorčnega odtisa. Za napake pri objavah, ki so posledica slabe predloge ali telefonsko sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik.

Prav tako reklamacija želenega mesta objave ni upravičena, če ni zakupljena posebna pozicija oglasa, kar pa ne izključuje reklamacij zaradi kakovosti tiska ali vsebine oglasa.

Zaradi potreb uredništva se lahko pozicija oglasa v edicijah spremeni. Naročnika o tem pred objavo obvestimo, da lahko datum objave spremeni oziroma da se strinja z dražjo pozicijo.